FZ-1 D y n o  C h a r t s 

 

FZ-1 Stock VS. Akrapovic 4-2-1 + Ivan's Carb Kit

FZ-1 Slip-On + Ivan's Carb Kit VS. Yoshimura Duplex + Ivan's Carb Kit

FZ-1 Stock VS. Slip-On + Ivan's Carb Kit

FZ-1 Stock VS. Yoshimura Duplex + Ivan's Carb Kit

 

FZ-1 Muzzy pipe w/stock airbox VS. Modded airbox w/new FZ-0102MB Carb Kit